Wat kun je van ons verwachten?

Wat kun je van ons verwachten?

Wat je van ons kunt verwachten, hebben wij zo helder mogelijk geformuleerd. Bekijk De Zeven Beloftes van Tandheelkunst en je weet meteen waar je aan toe bent. De spelregels/voorwaarden vind je hier.

Sms- en e-mailservice 

Handig: als het tijd is voor je periodieke controle ontvang je van ons een herinnering daaraan per e-mail. Als je een afspraak met ons gemaakt hebt, ontvang je eerst per e-mail en later per sms een herinnering daaraan. Het is belangrijk dat we in onze administratie daarvoor de juiste gegevens van je hebben. Aan deze service kunnen geen rechten ontleend worden.

Spoed

Afhankelijk van het letsel is deskundige acute mondzorg volgens de praktijkrichtlijn spoedgevallendienst beschikbaar. In geval van zeer dringende en acute spoedklachten (zoals trauma, nabloeding) kunt u, buiten de  telefonische openingstijden van de praktijk, een afspraak maken met de Tandartsspoedpraktijk (TSP) van het St. Antonius ziekenhuis locatie Utrecht:

telefoonnummer 0900 - 8602,   www.tandartsspoedpraktijk.nl

Privacyreglement

Tandheelkunst verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van de gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkenen. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de praktijk.