Vergoeding en facturatie

Vergoeding door verzekering  

Om te weten of een behandeling wordt vergoed vanuit je verzekering moet je contact opnemen met je zorgverzekeraar. In de behandelkamer kun je dit ook aan de behandelaar vragen. Als service naar onze cliënten hebben wij ons geabonneerd op een programma waarmee we je indien gewenst direct inzicht kunnen geven in je eigen bijdrage en jaarruimte.  

Facturatie 

Het versturen en innen van facturen hebben wij, net als veel andere zorgaanbieders, uitbesteed aan Famed. Famed bestaat sinds 1988 en verzorgt voor ruim 4200 zorgaanbieders de financiële administratie. De factoringmaatschappij is ISO 9001 gecertificeerd, wat betekent dat zij hun processen en bijbehorende kwaliteit goed gewaarborgd hebben. Ze zijn ook NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat ze op zorgvuldige en veilige wijze omgaan met vertrouwelijke, medische informatie.  

Je ontvangt je tandartsnota via Famed. Als je e-mailadres en mobiele telefoonnummer bij ons bekend zijn, ontvang je deze nota digitaal. Op de rekening staan de verschillende prestaties die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden vermeld met een code en een bedrag, zoals die opgenomen zijn in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Famed declareert rechtstreeks bij  vrijwel alle zorgverzekeraars (clearing). Dus als je aanvullend verzekerd bent, ontvang je van Famed alleen een eventuele restfactuur voor het bedrag dat niet wordt vergoed door je verzekeraar.   

De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer je de  nota rechtstreeks van ons zou ontvangen. Famed hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Als na 30 dagen de volledige betaling niet is ontvangen stuurt Famed een betalingsherinnering en word je in de gelegenheid gesteld om het bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Als dat niet gebeurt, ontvang je een aanmaning, waarbij kosten in rekening gebracht worden. Deze extra kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een minimum van € 40 plus de wettelijke rente.  Betaal op tijd en geef tijdig een adreswijziging door aan ons.  Op notavanfamed.nl kun je je nota digitaal inzien, uitstel van betaling aanvragen, een betalingsregeling treffen en direct betalen met Ideal en Finbox.