Vergoeding en facturatie

Vergoeding door verzekering  

Om te weten of een behandeling wordt vergoed vanuit je verzekering moet je contact opnemen met je zorgverzekeraar. In de behandelkamer kun je dit ook aan de behandelaar vragen. Als service naar onze cliënten hebben wij ons geabonneerd op een programma waarmee we je indien gewenst direct inzicht kunnen geven in je eigen bijdrage en jaarruimte.  

Facturatie Infomedics

Het versturen en innen van facturen hebben wij, net als veel andere zorgaanbieders, uitbesteed aan Infomedics. Dit gaat in principe volledig digitaal. Door zo veel mogelijk papierloos te werken, dragen wij samen met Infomedics bij aan een beter milieu!

Zo werkt het
Als je e-mailadres en mobiele telefoonnummer bij ons bekend zijn, ontvang je jouw nota voortaan per e-mail. In de mail staat een link waarmee je jouw nota kunt downloaden.

Extra beveiligd
Er wordt een speciale webpagina geopend waar, ter beveiliging van jouw persoonlijke gegevens, om een sms-verificatie wordt gevraagd: je ontvangt een unieke code per sms op het mobiele nummer dat bij Tandheelkunst bekend is.

iDEAL
Met deze code weten we zeker dat de nota bij de juiste persoon terechtkomt. Na een succesvolle sms-verificatie wordt de nota automatisch gedownload als PDF-bestand. Je kunt de nota meteen betalen via de betaallink van iDEAL in de e-mail. Handig!

Liever papier?
Uiteraard ben je vrij om toch te kiezen voor een nota per post. Als je dat liever wil, neem dan contact op met jouw praktijk zodat wij dit in ons systeem kunnen aanpassen.

Op de rekening staan de verschillende prestaties die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden vermeld met een code en een bedrag, zoals die opgenomen zijn in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Infomedics declareert rechtstreeks bij vrijwel alle zorgverzekeraars (clearing). Dus als je aanvullend verzekerd bent, ontvang je van Infomedics alleen een eventuele restfactuur voor het bedrag dat niet wordt vergoed door je verzekeraar.   

De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer je de  nota rechtstreeks van ons zou ontvangen.

Je ontvangt je rekening van Infomedics

Vergoeding van je zorgverzekeraar

Als je zorgverzekeraar een gedeelte van je rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaal je aan Infomedics. Heb je een vraag over de hoogte van de vergoeding op je rekening? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of je de rekening nog kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kun je veel zaken rondom de betaling van je rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Status van je betaling controleren: ga naar infomedics.nl. Je treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of je rekening is betaald. Als dit niet het geval is kun je direct betalen via iDEAL.

Betalingsregeling treffen: Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kun je kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kun je tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vind je ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

Veelgestelde vragen bekijken: als je een vraag hebt, kun je het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kun je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heb je toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met je gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij je gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om je gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vind je op www.infomedics.nl.   

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je hebt gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van je rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, je rekening declareren bij je zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt hebben, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag je betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van je rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of je inschrijft bij een andere zorgaanbieder, je rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Je betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.