Specialismen

Binnen de praktijken van Tandheelkunst werken tandartsen, preventie-assistentes, en klinisch assistentes nauw samen om al onze patiënten een optimale behandeling te geven.

De ontwikkelingen in de tandheelkunde verlopen zeer snel. Daardoor wordt steeds vaker verwezen naar specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van kaakchirurgie, orthodontie en implantologie.

De tandartsen van Tandheelkunst hebben zich elk op hun eigen deelgebied gespecialiseerd. Daardoor kunnen de meeste behandelingen in onze eigen praktijken worden uitgevoerd en blijft het aantal doorverwijzingen beperkt.

Onze specialismen