Zijn jullie aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen?

Vanzelfsprekend zijn de tandartsen van Tandheelkunst aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.

 

Dat betekent dat iedere tandarts:

  • BIG-geregistreerd is

  • De gedragsregels en praktijkrichtlijnen naleeft en de vakliteratuur bijhoudt

  • Bij- en nascholing volgt

  • Intercollegiaal overleg voert

  • Een klachtenregeling heeft