Wat is de top 25 van kwaliteitscriteria voor jullie praktijken?

 1. De tandarts neemt de tijd voor eventuele vragen van de cliënt.
 2. De tandarts drukt zich helder uit en spreekt bij voorkeur Nederlands.
 3. De tandarts betrekt de cliënt actief bij zijn/haar advies in gebitsbehandeling.
 4. De tandarts geeft aan kinderen aangepaste en begrijpelijke informatie.
 5. De tandarts legt uit hoe de cliënt zijn gebit zo goed mogelijk kan verzorgen om gebitsproblemen te voorkomen.
 6. De tandartsenpraktijk is schoon en hygiënisch.
 7. De tandarts is bekwaam en bevoegd om zijn taken uit te voeren.
 8. De behandelstoel is schoon.
 9. Afhankelijk van het letsel is deskundige acute mondzorg volgens de praktijkrichtlijn spoedgevallen dienst beschikbaar. Voor mensen met veel last van (pijn)klachten is acute mondzorg binnen 24 uur beschikbaar. 
 10. Gebruikte instrumenten worden gesteriliseerd of gedesinfecteerd volgens de praktijkrichtlijn infectiepreventie. 
 11. De materialen en instrumenten in de praktijk zijn bij de tijd.
 12. De tandartspraktijk heeft een professionele uitstraling.
 13. Als de cliënt buiten openingstijden belt naar de praktijk van de eigen tandarts, krijgt hij op het antwoordapparaat heldere en bondige informatie over spoedhulp.
 14. De afvoer van (risicovolle) stoffen is zo geregeld, dat er geen gevaar is voor de cliënt.
 15. Tandartsen zijn open en helder over behandeling en praktijkvoering naar cliënt en zorgverzekeraar.
 16. De tandarts verduidelijkt zijn advies voor behandeling.
 17. Bij verwijzing informeert de tandarts over de discipline waar de cliënt naar verwezen wordt.
 18. De houding van tandartsen is cliëntgericht. De tandarts verplaatst zich in zijn cliënten, ook als die een speciale benadering nodig hebben (kinderen en angstige mensen b.v.).
 19. Er zijn maatregelen genomen om de cliënt te beschermen tegen overmatige straling bij röntgenfoto’s. De praktijkrichtlijn tandheelkundige radiologie wordt hierbij gevolgd.
 20. Klachten van cliënten worden zoveel mogelijk voorkomen en/of verholpen, zonodig door accurate verwijzing.
 21. De tandarts betrekt de cliënt actief bij de keuzes die er in de gebitsbehandeling mogelijk zijn.
 22. De tandartspraktijk is voor iedereen goed toegankelijk, ook tandartspraktijken die acute mondzorg of weekendzorg leveren.
 23. De cliënt kan binnen drie weken terecht voor een afspraak.
 24. Kwaliteitscriteria tandartsenzorg vanuit cliëntenperspectief Herziening 2008 Februari 2009 NPCF – CliëntenBelang Utrecht – Zorgbelang Gelderland.
 25. Elke cliënt heeft wanneer hij of zij dat wenst een vaste tandarts en dus een vast aanspreekpunt.