Tandheelkunst en COVID-19

Wij vragen je met klem om in de praktijk, buiten de behandelstoel om, een mondkapje te dragen.

Gezondheidsvragen voor je bezoek aan tandheelkunst
Het beleid dat tandartsen in Nederland volgen is dat ze alleen mensen in hun praktijk toelaten waarvan ze met vrij grote zekerheid weten dat ze geen corona gerelateerde klachten hebben.

Mocht je in de periode voorafgaand aan je afspraak op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoorden, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met de praktijk.

Heb je nu corona?
Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heb je huisgenoten/gezinsleden die in de afgelopen 2 weken corona hebben gehad?
Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
Ben je in thuisisolatie?
Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen we je bij binnenkomst in de praktijk en bij het verlaten van de praktijk je handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken je daarna je gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Buiten de behandeling proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Extra aanwijzingen
Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen, etc.
Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
Let op de stickers in de praktijk die de looproute aangeven.
Kom liefst alleen naar je afspraak; als het strikt noodzakelijk is, mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
Probeer toiletbezoek te vermijden.
Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

We ontvangen je als altijd met een glimlach en we schudden uiteraard geen handen meer.
Het kan zijn dat we je vragen voor de behandeling 1 minuut te spoelen.
We houden ons zoals altijd aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben aanvullende maatregelen genomen naar aanleiding van de Leidraad die de Mondzorgkoepel heeft opgesteld en die is goedgekeurd door RIVM, inspectie en ministerie.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2
U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit bekend gemaakt dat een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening kan worden gebracht. Dit is om de praktijken enigszins tegemoet te komen in de extra kosten. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

Tot ziens,
Team Tandheelkunst