Coronavirus: tandartsen kunnen reguliere zorg hervatten

Op 16 maart j.l. hebben wij de praktijken van Tandheelkunst gesloten en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen.

Tandartsen hebben richtlijnen opgesteld waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Het RIVM, de inspectie en het ministerie hebben ingestemd met deze leidraad. 

Tandheelkunst heeft extra maatregelen genomen en kan de reguliere behandelingen op verantwoorde en veilige manier weer gaan uitvoeren.

Wij benaderen jou voor het maken van afspraken.

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 van de rijksoverheid.