Coronavirus: de praktijken van Tandheelkunst tot 6 april gesloten

Het aantal coronabesmettingen neemt wereldwijd en nu ook in Nederland toe. De Nederlandse overheid neemt maatregelen om de kans op besmetting te beperken. Op zondag 15 maart is er spoedberaad, omdat de adviezen vanuit het RIVM en de medisch specialisten niet op een lijn zitten.

Wij hebben besloten de praktijken van Tandheelkunst tot 6 april te sluiten. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hiermee nemen, wordt op dit moment nog niet ondersteund door adviezen van de overheid. Wij menen echter dit te moeten doen omdat, meer nog dan in andere beroepen , gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen. Onze beroepsvereninging KNMT adviseert inmiddels ook hun leden om de reguliere zorgverlening op te schorten.

We zullen alleen de hoogst noodzakelijke zorg blijven verlenen. Alles wat uitgesteld kan worden, zullen we uitstellen. Voor spoed blijven we minimaal bereikbaar. Als je plotseling last krijgt van pijn, een ontsteking of zwelling in je mond of door een ongeval een tand breekt of verliest bel dan eerst de praktijk voor overleg, ook als je besmet bent met het coronavirus!

We realiseren ons dat dit een ingrijpende beslissing is, voor iedereen, zowel persoonlijk als zakelijk.

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 van de rijksoverheid.